User profile

  Introduction

  Polskie władze alarmują o skali niewolnictwa seksualnego w państwie. Większość ludzi nawet nie wie, że taki zły proceder istnieje w tym kraju. Z masowym uśpieniem władz, które za mało robią w tej sprawie, oraz z niedostatecznym finansowaniem, niewolnictwo seksualne w Polsce jest złośliwą plagą, która do tej pory nie uzyskała potrzebnej uwagi i wsparcia.

  Według danych pozyskanych przez organizacje pozarządową Wiara iKonstytucja, w latach 2018-2019 poziom niewolnictwa seksualnego w Polsce wykazał wzrost o 70%. Według Global Centre on Cooperative Security, Polska jest wiodącym krajem pod względem wykorzystywania dzieci w seks przemycie i handlu. Raporty prezentują również kobiety doświadczające niewolnictwa seksualnego, głównie w prostytucji, jako dane dotyczące tego procederu.

  Zrost ten jest przerażający i można powiedzieć, że w miarę jak prowadzone są badania, a zdolności śledcze policji w Polsce zwiększają się, coraz więcej handlowców seksem ujawnia się. Ale niewolnictwo seksualne może być zróżnicowane i w stosunku do nich trzeba działać w różny sposób. W wielu przypadkach, ci, którzy są uwięzieni w handlu seksem, potrzebują wsparcia społecznego, między innymi szkolenia, przygotowania do zatrudnienia i dostępu do zabezpieczenia socjalnego, żeby móc wyjść z tej sytuacji.

  Spora część postrzeganego wzrostu wynika z lobby przez państwowe agendy do jeszcze mocniejszego zaangażowania w te sprawy. Ale nawet z tego, można oczekiwać, że będzie to doprowadzić do zmniejszenia popytu na takie usługi i w związku z tym zmniejszenia podaży i liczby ofiar.

  Jednak nie wszystkie programy są wspierane przez państwo. Organizacje pozarządowe, takie jak Kupa, wspierają kobiety zajmujące się prostytucja z materiałów w krótkim terminie, takich jak bezpieczne mieszkania, wyżywienie, stroje i kosmetyki. Celem Kupa jest dać im ucieczkę od niewolnictwa seksualnego. Oprócz tego organizacja oferuje wsparcie psychologiczne i materiały informacyjne służące do edukacji ofiar na temat ich praw i do tego, by ukrócić proceder.

  Dla zwalczania niewolnictwa seksualnego w Polsce ważne są zarówno działania skierowane do ofiar, jak i do kupców i handlarzy. Należy skupić się na przyczynie popytu, aby ograniczyć handel seksem i młodymi dziećmi. Wiele instytucji publicznych i organizacji w Polsce promuje edukację i aktywność w tej kwestii, ale wciąż dużo pracy pozostaje do wykonania.

  Wykrycie i ściganie niewolników seksualnych wymaga zaangażowania prokuratorów, sędziów, lekarzy, wykwalifikowanych pracowników socjalnych i specjalistów od kwestii genderyzowanych. Muszą być wprowadzane nowe środki poprzez edukację i podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie. Wiadomo, że istnieje długa droga do osiągnięcia pozytywnych rezultatów, wymagająca zarówno edukacji, jak i nowych strategii na szczeblu lokalnym i federalnym.

  Jest potrzebny złożony program, aby ustrzec ludzi przed opuszczeniem kraju i przed wykorzystywaniem seksualnym. Aby je wdrożyć, konieczna jest współpraca międzynarodowa, między procedurami osadzenia do normalizacji życia po powrocie do domu ofiar, aby mogły one normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

  Część z tych programów ma li tylko na celu zwalczanie niewolnictwa seksualnego, ale również leczenie chorób, takich jak AIDS, które są ściśle z tym związane. W ostatnich latach organizacje pozarządowe i władze państwowe zgłosiły do polskiego rządu wiele skarg dotyczących braku wsparcia dla ofiar niewolnictwa seksualnego, ale to dalej wymaga wielu działań.

  Jedną z głównych przeszkód w narzucaniu praw dotyczących niewolnictwa seksualnego w Polsce jest to, że wielu z jego ofiar pochodzi z ubogich rodzin i często brakuje im dostępu do bezpłatnych usług medycznych, edukacyjnych i psychologicznych. napalone dziwki wystarczającego wsparcia skłania ich do pozostania w sytuacji, w której są wykorzystywani seksualnie.

  Równocześnie trzeba edukować władze prawodawcze, aby pozwalali na wdrożenie skutecznych programów zaradczych dla ofiar, by mogli mieć wpływ na popyt i zmniejszenie podaży. Władze rządowe i społeczność międzynarodowa powinny podejmować wytyczne do porządku wewnętrznego, aby ustanowić porządek i zaradzić problemowi.


  Polskim władzom powinno zależeć na złagodzeniu szeroko rozpowszechnionego problemu, poprzez monitorowanie i wykrywanie niewolnictwa seksualnego, w szczególności na obszarach, na których proceder jest najczęściej spotykany. Państwo musi ponownie przeanalizować i wprowadzić procedury ograniczające porwanie ludzi i doprowadzenie ich do niewolnictwa seksualnego.

  Aby zmienić i zmniejszyć tę szokującą sytuację, w Polsce potrzeba innowacyjnych i skutecznych strategii, w tym lepszej jakości działań prewencyjnych oraz wsparcia rozwiązań edukacyjnych, aby ocalić ofiary. Rozważa się również wprowadzenie stałej kontroli w miejscach masowego zbierania niewolników, jak stadiony sportowe i przystanie, co ograniczyłoby dostęp do niewolnictwa seksualnego.

  Jeśli chodzi o przepisy prawa i w ogóle przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do ofiar niewolnictwa seksualnego, potrzeba więcej wyrozumiałości oraz nowych ustaw i szkoleń dla pracowników socjalnych i pozostałych profesjonalistów. Należy również zidentyfikować grupy eksperckie, które mogłyby poprowadzić seminaria edukacyjne dla pracowników służb publicznych, aby wspierać lepsze gospodarowanie całym problemem.

  Niewolnictwo seksualne w Polsce jest wciąż złą plagą, ale ważne jest, aby zachęcać ofiary, by mogły zobaczyć opcje i perspektywy, które daje im salid, nawet jeśli jest to wyjście z trudnej sytuacji. Aby Polska mogła robić kroki ku takim a nie różnym rozwiązaniom, potrzebna jest ciągła interwencja i intensywna świadomość społeczna.