User profile

Introduction

Tính hợp pháp của Forex tại thị trường Việt Nam vẫn còn mở, không có luật cụ thể, không có lệnh cấm nhưng chưa được pháp luật công nhận. Do đó, các nhà đầu tư cần chọn các sàn giao dịch có uy tín và chất lượng để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình giao dịch