Bài Tập Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn (Bài tập thực hiện kèm đáp án)

Bài Tập Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn (Bài tập thực hiện kèm đáp án)
 

About image:

Trong bữa nay, chúng ta cộng làm cho bài tập ngữ pháp trộn giữa hai thì Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn. giả dụ bạn chưa rõ về 2 thì này thì xem tại mục Ngữ Pháp Tiếng Anh nhé.

Qua Bài Tập Hiện Tại Đơn và Hiện Tại Tiếp Diễn sẽ giúp bạn hiểu được sự dị biệt giữa hai thì này trong tiếng anh để sử dụng thấp hơn. https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/thi-hien-tai-tiep-dien-present-continuous/

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters