tấm lợp nhà kính trồng rau

More »
Mô hình trồng rau, trồng hoa trong nhà kính thường đem lại năng suất cao vì tạo ra các thực phẩm tươi sạch, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Trong đó, để tiết kiệm chi phí xây dựng và đảm bảo độ bền thì vật liệu thường được sử dụng nhất khi làm tấm lợp nhà kính trồng rau là polycarbonate và màng nhựa PE.