TẤM POLYCARBONATE RỖNG

More »
Tấm lợp nhựa thông minh Polycarbonate rỗng ruột được cấu tạo từ các lớp polycarbonat xếp chồng lên nhau với khoảng trống ở giữa. Cấu tạo này giúp tạo độ bền chịu lực và khả năng cách nhiệt cho sản phẩm, đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt với tấm poly đặc.
https://minhtiengroup.vn/tam-polycarbonate-rong/