CÓ TIỆM NAIL NÀO Ở Đ Y NHỈ ?

More »
Idea: infografic 2 hình trong đó chủ đạo 2 người bạn gái đang nói chuyện đang tìm cơ sở nail khi đang đi chơi nhưng không biết tiệm nail đẹp nào cả.
b8
1201x1200163