CÓ MABY - MỌI THỨ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ

More »
Idea: infografic 4 hình trong đó chủ đạo hình chủ tiệm và khách hàng đang hỏi. Chủ tiệm đau đầu vì câu hỏi của khách, hình cuối nhờ có Maby giải quyết được vấn đề trên.