Khảo Sát Địa Chất 002 2022

Khảo Sát Địa Chất 002 2022
 

About author:

Khoan Địa Chất

About image:

Khảo sát địa chất công trình là gì ?

khoan địa chất công trình

Khoan Khảo Sát Địa Chất

Khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng….

Các dạng công tác chính trong khảo sát địa chất công trình bao gồm:khoan địa chất, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh….

– Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm.

– Khoan địa chất lấy mẫu đất nguyên dạng tại công trình, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm. Trung bình 02 mét lấy 01 mẫu đất.
+ Kết hợp thí nghiệm SPT tại hố khoan, trung bình 02 mét làm 01 thí nghiệm.
+ Thí nghiệm 09 chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm cho mẫu đất nguyên dạng.
+ Xác định độ sâu mực nước ngầm.
+ Lập báo cáo khảo sát địa chất.

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters