Soạn bài thực hành một số phép tu từ cú pháp | Ngữ văn thpt 12

Soạn bài thực hành một số phép tu từ cú pháp | Ngữ văn thpt 12
 

About author:

chia sẻ kiến thức

About image:

c) Đoạn thơ vừa lặp từ ngữ vừa lặp cú pháp. Ba cặp lục bát lặp những từ “nhớ sao” và lặp kết cấu ngữ pháp c ủa kiểu câu cảm thán.

=> Tác dụng: biểu thị nỗi nhớ da diết của người ra đi đối vời các cảnh sinh hoạt và cảnh vật khi không Việt Bắc.

Câu 2 (trang 150 SGK Ngữ văn 12 tậ p 1)

a, Ở phương ngôn phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở hai vế bằng nhau.

b, Ở câu đối, phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi ở chừng độ chặt chẽ cao: kết cấu ngữ pháp g iống nhau, số lượng tiếng (bằng nhau, những tiếng đối nhau về từ cái và nghĩa đặc biệt là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thơ thất ngôn bát cú).

c, Ở văn biền ngẫu, phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp có phép đối.
https://butbi.hocmai.vn/thuc-hanh-mot-so-phep-tu-tu-cu-phap.html

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters