Soạn bài “Thực hành về hàm ý”

Soạn bài “Thực hành về hàm ý”
 

About author:

chia sẻ kiến thức

About image:

Câu 2 (Trang 99 SGK ngữ vă n 12 Tập 2)

a, thắc mắc của từ ko nhằm hỏi thời gian mà quan yếu hơn hàm ý đề cập khéo tới ngày đi nhận nhuận bút

b, Câu nói ý nhị của trong khoảng (lượt lời thứ hai) sở hữu hàm ý: kể khéo Hộ về việc đến hạn trả tiền sinh hoạt

c, trong khoảng cố ý giảm thiểu nói đến cơm áo gạo tiền:

+ từ hiểu chồng đã phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh trong cuộc sống: rời bỏ mộng văn học vì hiện thực

+ Cơm áo gạo tiền là vấn đề tế nhị với Hộ, vì nó anh phải hi sinh rộng rãi thứ trong đời trai trẻ của mình

→ trong khoảng khéo léo giảm thiểu đi sự khó chịu cho chồng

Câu 3 (Trang 98 SG K ngữ văn 12 Tập 2)

Lớp nghĩa tường minh của bài thơ kể về sóng biển

- Hàm ý: kể về người con gái lúc yêu

- Sóng là tín hiệu thẩm mĩ, từ ngữ đề cập về sóng với lớp nghĩa thứ hai nói về ái tình đôi lứa
https://butbi.hocmai.vn/soan-bai-thuc-hanh-ve-ham-y.html

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters