Phân tích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” (Sơn Nam

Phân tích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” (Sơn Nam
 

About author:

chia sẻ kiến thức

About image:

1. Khi không và con người U Minh Hạ

Vùng đất u Minh Hạ, qua truyện ngắn Bắt sấu rừng u Minh Hạ, có rừng tràm xanh biếc, những cây cỏ hoang dạ i như lau sậy, mốp, cóc kèn... Và thật lạ lùng, ở ngọn rạch mẫu Tàu mang mẫu ao sấu nhiều như trái mù u chín rụng. Những con người sống trên vùng đất hoang sơ, dữ dội ấy thật cần cù, mưu trí, anh dũng, can tràng, sức sống mãnh liệt, giàu tình nặng nghĩa. Họ tiếc thương những bà con xóm giềng bị hùm tha sấu bắt, họ vượt lên gian lao, nghiêm trọng bằng sức mạnh và tài trí của mình. Người thì câu sấu bằng lưỡi sắt, móc mồi bằ ng con vịt sống, Năm Hên bắt cá sấu bằng tay ko, lại có người như Tư Hoạch một tay ăn ong rất rành địa thế vùng dòng Tàu, rồi các người trai vạm vỡ đã từng gài bẫy cọp, săn heo rừng...
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-bat-sau-rung-u-minh-ha.html

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters