Phân tích Sóng của Xuân Quỳnh ngữ văn 12 | Dàn ý, sơ đồ tư duy học tập

Phân tích Sóng của Xuân Quỳnh ngữ văn 12 | Dàn ý, sơ đồ tư duy học tập
 

About author:

chia sẻ kiến thức

About image:

B. Dàn ý chi tiết
a. Mở bài

Giới thiệu tác nhái Xuân Quỳnh (Là một trong những khuân mặt điển hình cho những thi sĩ nữ thời chống Mĩ. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ phổ quát trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa thật tâm đặm đà và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, đời thường)
Giới thiệu bài thơ Sóng (Là bài thơ tiêu biểu cho cá tính thơ ái tình của Xuân Quỳnh.
b. Thân bài

khái quát chung:
hoàn cảnh sáng tác – Xuất xứ: Được sáng tác vào ngày 29 – 12 – 1967, tại biển Diêm Điền (Thái Bình) trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Bài thơ được in trong tập Hoa dọc chiến hào, xuất b ản 1968.
https://butbi.hocmai.vn/phan-tich-song-cua-xuan-quynh-ngu-van-12.html

Picture details

Rate this picture

Picture comments

No comments

Leave a reply

Max 25 characters