Lyubov Sergeyevna Popova (April 24, 1889 - May 25, 1924)