Gerrit Dou (1613-1675)

Dou 58Astro
666x7687640
Dou 50Dog
1009x7683739
Dou 47Still
590x7682096
Dou 47Painter
647x7682062
Dou 46Onions
608x7502036
Dou 45Teacher
542x7605178
Dou 35Lute
1000x7681860