Gerrit Dou (1613-1675)

Dou 58Astro
666x7687554
Dou 50Dog
1009x7683730
Dou 47Still
590x7682086
Dou 47Painter
647x7682052
Dou 46Onions
608x7502016
Dou 45Teacher
542x7605091
Dou 35Lute
1000x7681851