Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2065
1476x1097 1833