Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2124
1476x1097 1983