Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 1968
1476x1097 1765