Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2100
1476x1097 1905