Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2161
1476x1097 2023