Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2220
1476x1097 2106