Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2091
1476x1097 1886