Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2142
1476x1097 2003