Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2037
1476x1097 1809