Afanasyev Konstantin Yakovlevich

1112x1474 2601
1208x1476 2034
1018x1476 3557