Afanasyev Konstantin Yakovlevich

1112x1474 2405
1208x1476 1830
1018x1476 3317