Afanasyev Konstantin Yakovlevich

1112x1474 2716
1208x1476 2071
1018x1476 3629