Afanasyev Konstantin Yakovlevich

1112x1474 2634
1208x1476 2061
1018x1476 3593