Afanasyev Konstantin Yakovlevich

1112x1474 2555
1208x1476 1994
1018x1476 3505